Η Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας καταγγέλλει για άλλη μια φορά την προχειρότητα των αποφάσεων και την έλλειψη ορθού προγραμματισμού από τους υπεύθυνους του Υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με το έγγραφο Φ1/77756/Δ2/11-5-2017 που στάλθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «Προγραμματισμός εξετάσεων των Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2016-2017» η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των  αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Γυμνασίου ορίζεται η Δευτέρα 12  Ιουνίου.
Η ημέρα αυτή είναι ημέρα που διεξάγονται πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια ,γεγονός που δυσχεραίνει ή καθιστά αδύνατη την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφόσον πολλοί εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων  εμπλέκονται παράλληλα στη διαδικασία διεξαγωγής των πανελλαδικών.
ητάμε τη μεταφορά της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων στα Γυμνάσια την Τρίτη  13 Ιουνίου, εφόσον πρόκειται για ημερομηνία που δεν επηρεάζει την ομαλή ροή της όλης διαδικασίας.