Στην πρόσληψη 35 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών αναγκών για θέματα Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ) ΤΥΠΟΥ JCB

1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)

1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

2

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

4

ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

25

ΣΥΝΟΛΟ

35


Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ