Προχωρούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 12 υπαλλήλων στην μαθητική κατασκήνωση Πλαταμώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί έως τις 30 Ιουλίου.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΠΕ Ιατρών 1

ΤΕ Νοσηλευτών 1

ΔΕ Μαγείρων 1

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1

ΥΕ Εργατών 3

ΥΕ Φυλάκων 2

ΥΕ Λαντζιέρων 2

ΥΕ Τραπεζοκόμων 1

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 24/06/2109

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr