Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, στην αίθουσα εκδηλώσεων (Τέρμα Τυχερού), την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 με ώρα έναρξης 10.30 πμ.

Την ημερίδα συνδιοργανώνουν η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.
Το Πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:
10.00 – 10.30 Προσέλευση – Εγγραφές
10.30- 11.00 Χαιρετισμοί
11.30- 11.50 Ορόσημα αναπτυξιακής πορείας ίων Δ.Ε.Υ.Α. και ο ρόλος της Τεχνολογίας στη νέα εποχή, Δημήτριος Σαββοργινάκης, Γενικός Δ/ντής Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
11.50 – 12.10 Σύστημα ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Πάτρας, Ειρήνη Καραθανάση, Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Sc., Υπεύθυνη Μελετών / Έργων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας -Κωνσταντίνος Παπαγεωργακόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA, Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας
12.10-12.30 Εφαρμογή από τις Δ.Ε.Υ.Α. των μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών – Προγραμματισμός της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, Αννα Ζαχίδου, Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
12.30- 12.50 Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών σε εγκαταστάσεις άρδευσης, Ηλίας Μπουφίκος, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
Συζήτηση – Συμπεράσματα. Ελαφρύ γεύμα από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας