Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή των θεολόγων του ν. Λάρισας πραγματοποιήθηκε παιδαγωγική ημερίδα με θέμα : «Το μάθημα των Θρησκευτικών στο σύγχρονο σχολείο. Θέματα διδακτικής του μαθήματος και διάχυση καλών πρακτικών» στο αμφιθέατρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας.
Η ημερίδα οργανώθηκε από το Συντονιστή ΕΕ του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Ν. Παύλου, που ήταν και εισηγητής μαζί με τον κ. Ιωάννη Λίτσιο, υποδιευθυντή του 7ου Γυμνασίου Λάρισας και την κ. Τάνια Αβέλλα, επιμορφώτρια  Θεολόγων. Πρόεδρος της ημερίδας ήταν η κ. Δέσποινα Πανάγου, καθηγήτρια του 4ου Γυμνασίου Λάρισας.
Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν παιδαγωγικές προτάσεις, όπως δραματοποίηση της διδασκαλίας, αντετραμμένη διδασκαλία, ενώ έγινε και παρουσίαση του ηλεκτρονικού αποθετηρίου που περιλαμβάνει υλικό επιμόρφωσης, το οποίο θα παρέχεται με ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση στους  εκπαιδευτικούς θεολόγους.
Με τη λήξη της συνάντησης οι θεολόγοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Ελπίδα και Πίστη» του Μουσείου. Ενημέρωση για τη θεματολογία της έκανε ο Δρ Βυζαντινής Τέχνης κ. Σταύρος Γουλούλης.