Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Έρευνα - Εταιρίες Τεχνοβλαστών (Spin off)», την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ("Γαιόπολις" Λάρισα - πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας)
Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των ερευνητών για τη σημασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των Βιομηχανικών Σχεδίων στην έρευνα και την καινοτομία. Τα θέματα θα αναπτυχθούν από τους:
-Effimia Panagiotidou (Ms.) Attorney at Law LL.M., PhD, Post Doc Intellectual Property Law Accepted Member of FICPI (International Federation of Intellectual Property Attorneys),
-  Σταμπουλή Γεώργιο - Επ. καθ. του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜοΚΕ - Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).
Η θεματολογία θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
-  Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (έργα πνεύματος, εφευρέσεις εργαζομένων).
-  Μορφές Αξιοποίησης (μεταβίβαση - άδειες - ίδρυση εταιρείας spin off).
-  Χρηματοδοτικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός.