Σημαντική βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος στην περιοχή της Βιοκλιματικής ανάπλασης τμήματος του ιστορικού κέντρου της Λάρισας,  σημειώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που κατεγράφησαν με ειδικά όργανα και θερμοκάμερα από τους ενεργειακούς συμβούλους Κλ. Κραβαρίτη και Δημ. Στάβλα. 

Ενδεικτικά, οι ενεργειακοί σύμβουλοι δηλώνουν πως τα στοιχεία από τις μετρήσεις, δείχνουν πως η μέση θερμοκρασία επιφανείας στην περιοχή παρέμβασης παρουσιάζεται μειωμένη, σε σύγκριση με την πρότερη κατάσταση, κατά τουλάχιστον 10°C, για συνθήκες θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα της τάξης των 30°C, συμπληρώνοντας πως οι μετρήσεις  καταδεικνύουν της αποτελεσματικότητα της συνολικής παρέμβασης αναβάθμισης και επανασχεδιασμού των δημόσιων υπαίθριων χώρων, και καλύπτουν πλήρως τους στόχους βελτίωσης του τοπικού μικροκλίματος, της επίτευξης συνθηκών θερμικής άνεσης και ταυτόχρονα την ανάγκη δημιουργίας ελκυστικών υπαίθριων χώρων για τους πολίτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι κατά την περίοδο των μετρήσεων στις 20 και 21 Απριλίου,   η θερμοκρασία επιφανείας των ασφαλτοστρωμένων οδών πέριξ της πλατείας Αλόγου κυμάνθηκε μεταξύ 45 - 47°C, ενώ στο αντίστοιχο διαμορφωμένο τμήμα της πλατείας, δεν υπερέβη τους 26°C.

Ακόμα εντυπωσιακότερα αποτελέσματα παρατηρούνται στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Αχίλλειου, στην οποία παρατηρήθηκαν θερμοκρασιακές διαφορές άνω των 13,5°C, μεταξύ των σκιασμένων και μη σκιασμένων τμημάτων της περιοχής ανάπλασης, αλλά και στην περιοχή της Μητροπολίτου Αρσενιού και στην Πλατεία Μητέρας, στις οποίες παρατηρήθηκαν θερμοκρασιακές διαφορές άνω των 12,2°C και 12,9°C αντίστοιχα.

Οι μετρήσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, ωστόσο αποτελούν τις πρώτες βασικές ενδείξεις για τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει επιφέρει το έργο στο μικροκλίμα της περιοχής.  

Ηδη η περιοχή αποτελεί πλέον πόλη έλξης περιπάτου και συνάντησης των Λαρισαίων καθώς τα έργα αναβάθμισης της περιοχής δημιούργησαν συνθήκες άνεσης και έδωσαν μια άλλη ποιότητα στο περιβάλλον του λόφου του Φρουρίου.