Την Τρίτη 1η Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας, ως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου 2019 για τριετή θητεία.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Λάρισας είναι η εξής:
Πρόεδρος: Γκόβαρης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Μπουλούμπασης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Νατσιούλας Ηλίας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κατσούρας Χρήστος
Ταμίας: Αποστολοπούλου Δήμητρα
Αναπληρωτής Ταμίας: Δαούλας Χρήστος
Έφορος Τύπου & Δημ. Σχέσεων: Κουλίζη Ευαγγέλια
Έφορος Προσφορών και Χορηγιών: Γκλέτου Μαρία
Υπεύθυνος Λειτουργίας: Μουζήθρας Λεωνίδας