Το Εφορευτικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας» διοργανώνουν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, και ώρα 7:30 μ.μ., εκδήλωση στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης (πάροδος Κούμα-Μ. Χαδέλη) για την παρουσίαση του ειδικού λογισμικού (software) διευκόλυνσης ανάγνωσης από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Το καινοτόμο ειδικό πρόγραμμα λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κων/νος Κούμας» και συγκεκριμένα στο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, θα διευκολύνει την ανάγνωση βιβλίων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που δυσκολεύονται στην ανάγνωση, όπως άτομα με αναπηρία, δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δίγλωσσα, αλλοδαπούς κ.λ.π.
Το πρόγραμμα επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάζουν οποιοδήποτε κείμενο χρειάζεται ο αναγνώστης, είτε τα μαθήματα του σχολείου από πρώτη Δημοτικού μέχρι τρίτη Λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο από το διαδίκτυο.
Στόχος της Βιβλιοθήκης με την δραστηριότητα αυτή είναι να ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες του κοινού της, ώστε άσχετα με τις δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει, να παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και ψυχαγωγίας.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν αντίστοιχα για το ειδικό πρόγραμμα και την διευκόλυνση ανάγνωσης των ευάλωτων ομάδων, μέσω της τεχνολογίας, ο κ. Δημήτρης  Χουλιαρός, ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, δημιουργός της συγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογής και  ο κ. Πετρωτός Νικόλαος, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, για τις σύγχρονες υποστηρικτικές προσαρμοστικές τεχνολογίες στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ στον χώρο της βιβλιοθήκης.