Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν την 14η Μαρτίου 2017, στο Επιμελητήριο Λάρισας. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 21η Μαρτίου 2017.
Εάν και στη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και  ώρα 18:30, στο Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 (αίθουσα 2ου ορόφου).
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:
1.    Έναρξη Εργασιών – Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ
2.    Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016
3.    Προϋπολογισμός έτους 2017
4.    Τοποθέτηση προέδρου ΕΣΛ- απολογισμός δράσεων 2016
5.    Τοποθετήσεις μελών
6.    Λήψη απόφασης για το θερινό ωράριο έτους 2017
7.    Λήξη εργασιών