Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ (μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Λαμπρούλης) για τις μεγάλες συνέπειες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση από την επιδημία.

Οι βουλευτές ζητούν με ευθύνη του Υπουργείου να ληφθούν μέτρα.

Αναλυτικά:

"Η ειδική αγωγή - εκπαίδευση και τα παιδιά με αναπηρία, εν μέσω πανδημίας, δέχτηκαν το σφοδρότερο πλήγμα από τις συνέπειες της καθώς δεν αποκόπηκαν βίαια μόνο από μια ειδική μαθησιακή διαδικασία αλλά στερήθηκαν όλην την αναγκαία, σύνθετη διεπιστημονική παρέμβαση, που έτσι κι αλλιώς, προ κορονοϊού, λάμβαναν πλημμελώς, καθώς οι προσλήψεις προσωπικού είναι, διαχρονικά, αναντίστοιχες των πραγματικών αναγκών.

Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, σε κανονικές συνθήκες οι οικογένειες των παιδιών με αναπηρία ανέβαιναν τον δικό τους Γολγοθά για να καλύψουν τα κενά, της κατά τα άλλα δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, αναλαμβάνοντας, εξ’ ολοκλήρου, την ευθύνη για την επιπλέον στήριξη των παιδιών τους, στην ιδιωτική, απογευματινή, υψηλά κοστολογημένη επιστημονική στήριξη από τα αντίστοιχα κέντρα.

Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών, έκλεισαν τα Κέντρα ειδικής παρέμβασης, με αποτέλεσμα τα παιδιά με αναπηρία να κλειστούν στο σπίτι τους για όλο αυτό το διάστημα.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, εγκλεισμού τους, για όλο αυτό το διάστημα, προκλήθηκαν σοβαρές δυσκολίες στην όλη εξέλιξη τους, παρουσιάζοντας, πολλά από αυτά, προβλήματα υποτροπής και με τις οικογένειες τους να αναλαμβάνουν, με όρους ατομικής ευθύνης, όπως τους έθεσε η κυβέρνηση, την φροντίδα των παιδιών τους. Μόνο που εάν αυτό είναι δύσκολο για τα παιδιά χωρίς αναπηρία, κατανοούμε το μέγεθος για τις περιπτώσεις που χρήζουν πολυεπίπεδης, πολυσύνθετης, διεπιστημονικής παρέμβασης.

Από την άλλη, δε λήφθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο από το Υπουργείο Παιδείας για τη στοιχειώδη στήριξη παιδιών και οικογενειών. Περιοριζόμενο στην αποστολή εγκυκλίων που αφορούσαν στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, επιβεβαιώθηκε η εξ’ αποστάσεως σχέση που έχει το ίδιο το υπουργείο με τις ειδικές, σύνθετες ανάγκες των παιδιών με αναπηρία.

Ελπιδοφόρα, από την άλλη, είναι η προσφορά του επιστημονικού και παιδαγωγικού δυναμικού των ειδικών σχολείων, που αμέσως μετά την εξαγγελία των περιοριστικών μέτρων με το κλείσιμό τους, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, επιδίωξε την επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, με τα όρια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την φυσική απόσταση, και προσέφερε το απολύτως αναγκαίο: τη στήριξη, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά. Επισημαίνουμε, όμως, ότι αυτό δε φτάνει!

Επιπλέον, οι δομές που θα μπορούσαν να ιεραρχηθούν, εν μέσω πανδημίας, είναι τα ΚΕΣΥ, τα οποία, βεβαίως, είναι γνωστό ότι υπό κανονικές συνθήκες, λόγω υποστελέχωσης, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ στοιχειώδη ζητήματα όπως είναι η σύνταξη γνωματεύσεων, με τις λίστες αναμονής να επιτείνουν την αγωνία των οικογενειών για το μέλλον και τη σχολική ένταξη των παιδιών τους.

Έτσι, αν και, ένα βασικό, στοιχειώδες μέτρο θα ήταν η μαζική μόνιμη πρόσληψη των αναγκαίων ειδικοτήτων όπως είναι οι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί για την, ακόμα και, εξ’ αποστάσεως, όσο μπορεί να είναι δυνατόν αυτό, στήριξη παιδιών και οικογενειών, το υπουργείο, με μεγάλη καθυστέρηση, επιχείρησε με εγκύκλιο να ανακυκλώσει το υπάρχον προσωπικό, μεταφέροντάς το από τα ειδικά σχολεία στα ΚΕΣΥ, στερώντας την οποία στήριξη έχουν τα ίδια τα παιδιά αυτών των σχολείων.

Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά με αναπηρία είναι το πιο ευάλωτο και ευπαθές τμήμα του μαθητικού πληθυσμού που χρήζει αυξημένης επιστημονικής φροντίδας και δεν καλύπτεται από εγκυκλίους που δε λύνουν το βασικό: την ουσιαστική διεπιστημονική στήριξη με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία.

Με βάση τα παραπάνω και με το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος έξαρσης της πανδημίας από το νέο σχολικό έτος, είναι επιβεβλημένο να παρθούν εδώ και τώρα τα αναγκαία μέτρα γιατί, αλλιώς, θα δούμε το ίδιο σκηνικό σε επανάληψη, δηλαδή, το πιο ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης να δέχεται τις σφοδρότερες επιπτώσεις, κλείνοντας πρώτα τα ειδικά σχολεία, και αφήνοντάς τα σε επ’ αόριστον αναστολή.

Πιο συγκεκριμένα με ευθύνη του κράτους επιβάλλονται άμεσα μέτρα όπως:

-Έκτακτη χρηματοδότηση, πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου επιστημονικού και παιδαγωγικού προσωπικού, τα ανάλογα αυξημένα μέτρα προφύλαξης για τη ζωή και την ασφάλεια της ευπαθούς ομάδας, των παιδιών με αναπηρία, ώστε να μη στερηθούν την ειδική παιδαγωγική στήριξη, τη ψυχολογική, τη συμβουλευτική, τις αναγκαίες θεραπείες, την εργοθεραπευτική, φυσιοθεραπευτική, κάθε άλλου είδους, επιστημονική στήριξη.

- Πλήρης στελέχωση των ΚΕΣΥ, από μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως είναι οι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α. ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν, πέραν των άλλων, σε ανάγκες ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους.

- Έλεγχος της καταλληλότητας των κτιρίων, άμεσο πρόγραμμα κρατικής παρέμβασης για την ανέγερση σύγχρονων σχολικών μονάδων διασφαλίζοντας όχι μόνο την ποιότητα στην παιδαγωγική παρέμβαση, αλλά την υγεία και ασφάλεια των παιδιών, με την ανάλογη πρόβλεψη τ.μ. ανά παιδί. Να τερματιστεί η κατάσταση να μοιράζονται αίθουσες στα δύο, με διαχωριστικές ντουλάπες, στοιβάζοντας τα παιδιά, συνθήκη απαγορευτική μεσούσης της πανδημίας.

- Εδώ και τώρα μείωση της αναλογίας παιδιού και ειδικού παιδαγωγού. Να καταργηθεί το μέτρο που θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για το κατώτατο αριθμό συγκρότησης τάξεων στα ειδικά σχολεία, στα τρία παιδιά και να προβλεφθεί αναλογία που να λαμβάνει υπόψη της τους όρους ασφάλειας παιδιών και ειδικών παιδαγωγών, δηλαδή, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός εφόσον αυτό εγκυμονεί κινδύνους.

- Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε σε ενδεχόμενη έξαρση της πανδημίας να υπάρχει το ανάλογο μόνιμο επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ακόμα και κατ’ οίκον επιστημονικής παρέμβασης για όσα παιδιά, μετά από τεκμηριωμένη άποψη των ειδικών, χρειαστεί να παραμείνουν σπίτι τους, λαμβάνοντας, φυσικά, όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για το επιστημονικό δυναμικό όσο για τα παιδιά και τις οικογένειες τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός, αν θα λάβει η Κυβέρνηση τα παραπάνω αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των μαθητών Ειδικής Αγωγής και των οικογενειών τους."