Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Δ/ντρια κ. Ελένη Αναστασοπούλου , ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ Λάρισας και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Μανδηλά για την κοινωνική ευαισθησία και την ανταπόκριση στο αίτημά της.
Η ικανοποίηση του αιτήματος, για χορήγηση μειωμένου εισιτηρίου στους εκπαιδευόμενους της Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, αποδεικνύει αφενός την κοινωνική πρακτική του ΚΤΕΛ και αφετέρου ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά δεν τελούν υπό κρίση και το σημαντικότερο  δημιουργούν ελπίδα και αισιοδοξία ειδικά στη νέα γενιά.