Λόγω οικοδομικών εργασιών σε ιδιωτικό ακίνητο, επί της οδου Παπαναστασίου, γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος Λαρισαίων παραχώρησε σε τεχνική εταιρεία, άδεια κατάληψης χώρου στο δημοτικό οικόπεδο, που  λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης δικύκλων.
Η άδεια δόθηκε μετά απο αίτηση της εταιρείας προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία που θα προέκυπταν στην κυκλοφορία απο την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων σε μια λωρίδα στις δυο κεντρικές οδούς (Παπαναστασίου και Κύπρου)
Η άδεια δόθηκε για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατάθεση εγγυητικής επιστολής προς το Δήμο Λαρισαίων.
Ο χώρος στάθμευσης των δικύκλων λειτουργεί κανονικά.