Επιστολή στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Σωτήρης Γιαννακόπουλος, για τις διορθωτικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν, έτσι ώστε το πρόγραμμα "ΑΝΑΣΑ", να βοηθήσει περισσότερους επαγγελματίες, που πλήττονται ακόμη και σήμερα από τις συνθήκες που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού. 

Στην επιστολή του ο Σωτήρης Γιαννακόπουλος επισημαίνει τα εξής: 

"Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα

Αναφορικά με τη δράση 3α.1.4.1.8 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, που παρέχει σημαντική βοήθεια στις πληγείσες επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας, επιθυμούμε, ως φορέας που εκφράζει την επιχειρηματικότητα του Νομού μας και είναι αποδέκτης αιτημάτων και διαμαρτυριών των τοπικών μας επιχειρήσεων, να ζητήσουμε κάποιες παρεμβάσεις και διορθώσεις με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος και την εξυπηρέτηση – μέσω αυτού-όσο το δυνατόν περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα  ζητούμε:

- Να δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων που πρέπει να υποβληθούν.

- Να αυξηθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης , δεδομένης της αδήριτης ανάγκης να στηριχθεί ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των πληγεισών επιχειρήσεων της περιφέρειάς μας

- Να συμπεριληφθούν όλοι οι ΚΑΔ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επλήγησαν  και όχι ορισμένοι , όπως ισχύει (π.χ. ο ΚΑΔ 66.20 των ασφαλιστών, ο ΚΑΔ 46.34 και πολλοί άλλοι)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία".

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Γιαννακόπουλος