Το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την εταιρία «ΤΙΤΑΝΑΣ  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Συνεργάτες» διοργάνωσε εκδήλωση στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου Λάρισας, με θέμα: «Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και o τρόπος βελτίωσής τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού» και ενημέρωσε τα εγγεγραμμένα μέλη του για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και τα σκέλη της εκδήλωσης ήταν τα εξής:
1. Έκταση δανεισμού - σχέσεις ενέχυρων.
2. Απόσβεση συνολικού χρέους σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής.
3. Αξιολόγηση βιωσιμότητας επιχειρήσεων.
4. Έκδοση πιστοποιητικού πιστοληπτικής διαβάθμισης.
5. Σχέδια και τρόποι για την διαγραφή χρεών.
6. Τρωτά σημεία των τραπεζων.
7. Νομικές ενέργειες - Αναγκαστική εκτέλεση.
8. Εξωδικαστικός Μηχανισμός.
9. ΕΣΠΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε διαλογική συζήτηση.