Μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας , η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Eνωσης με σκοπό την χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες.
Πρόκειται για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση της Γης από το διάστημα. Η συλλογή δεδομένων γίνεται από ένα σύνθετο σύστημα δορυφόρων, αλλά και δεδομένων πεδίου (in situ), που καλύπτουν έξι θεματικές περιοχές: ξηρά, θάλασσα, ατμόσφαιρα, κλίμα, διαχείριση εκτάκτων αναγκών και ασφάλεια.
Έτσι, μετά την εντολή, ενεργοποιούνται οι δορυφόροι και καταγράφονται όλες οι πλημμυρισμένες περιοχές –η πλειοψηφία τους βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων- ώστε να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις δεδομένων από τον ΕΛΓΑ για την αποζημίωση των πληγέντων αγροτών και άλλων φορέων πολιτικής προστασίας που εμπλέκονται στη διαχείριση των συνεπειών από το καταστροφικό φαινόμενο των τελευταίων ημερών.
Το αίτημα, κατόπιν παρέμβασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται άμεσα η διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων για τις περιοχές που έχουν πληγεί.

ert.gr