Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημερωτικής σύσκεψης που διοργάνωσε χθες στη Λάρισα η ΠΕΔ Θεσσαλίας.
Στους Θεσσαλούς αιρετούς μίλησαν ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης και ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Βασίλης Τσολακίδης.
Όπως επισημάνθηκε στη σύσκεψη «τα τελευταία χρόνια, μέσα σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες οι ΟΤΑ καλούνται περισσότερο από ποτέ να βρουν τους αναγκαίους πόρους για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.
Το ΤΠΔ, αρωγός επί σειρά ετών της Τ.Α σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δύναται να χρηματοδοτήσει με πολύ ευνοϊκούς όρους, τις επενδυτικές πρωτοβουλίας των ΟΤΑ, είτε στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων τους, είτε ως ποσοστό της ίδιας συμμετοχής τους σε έργα ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα συγχρηματοδότησης».

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Δήμοι είναι αυξημένη κατανάλωση ενέργειας , μεγάλο μέρος της οποίας οφείλεται στον οδοφωτισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας με σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο με πολλαπλά οφέλη.
Το ΤΠΔ μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ώστε οι ΟΤΑ να διενεργήσουν την επένδυση της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού τους, με ασφάλεια, ταχύτητα και το μέγιστο οικονομικό όφελος.
ert.gr