Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Τσαριτσάνης, το οποίο εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες της 30ης Οκτωβρίου 2016, όπου έλαβαν μέρος 249 μέλη του Συλλόγου.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου στην πρώτη του συνεδρίαση, προχώρησε σε κατανομή των αξιωμάτων ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Τσομπανάκος του Νικηφόρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολυτίμη Γκουγκουλούλη του Ευαγγέλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρίλαος Νούσιας του Ιωάννη

ΤΑΜΙΑΣ: Ζήσης Βλαχογεώργος του Ιωάννη

ΜΕΛΗ: Νικόλαος Βακράτσας του Δημητρίου, Ιωάννης Μηχούλης του Γεωργίου, Αθανάσιος Μπαρδανίκας του Ιωάννη