Τελετή προς τιμή των μετατιθέμενων Συνταγματαρχών του Επιτελείου της 1ης ΣΤΡΑ-ΤΙΑΣ/EU-OHQ πραγματοποιήθηκε σήμερα στην 1η Στρατιά.