Ανακοίνωση με την οποία καθορίζονται 6.260 θέσεις για μαθητές και μαθήτριες στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, εξέδωσε ο Οργανισμός.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε 32 ειδικότητες έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 - 2002.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18/6/2018 έως 31/8/2018 στις Γραμματείες των 50 Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ η επιλογή των μαθητών θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό Τίτλου Σπουδών και κοινωνικά κριτήρια.
Παράλληλα με την εκπαίδευση, οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και αμείβονται με 17,12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.
Στην ΕΠΑ.Σ. Λάρισας (Ερμογένους 10/Τ.K.41447, τηλ. 2410-564667 564650) κατανέμονται συνολικά 220 θέσεις από τις 560 συνολικά σε όλη τη Θεσσαλία.
Δείτε την κατανομή στον παρακάτω πίνακα:

Με πληροφορίες από workenter.gr