Δύο κηδείες σήμερα Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 στο νομό Λάρισας

1. Βάϊα Ευσταθίου ετών 76

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο

2. Ελευθερία Λιάκου ετών 78

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Γεννήσεως Θεοτόκου Αιγάνης