1.Μιλτιάδη Χατζησωτήρη ετών 81

Ώρα 12:30 μ.μ. Άγιο Χαράλαμπο Νίκαιας

2. Δημοσθένη Ρίζο ετών 87

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου