Για τις ανάγκες λειτουργίας της Μαθητικής Κατασκήνωσης Πλαταμώνα θα προσληφθούν το φετινό καλοκαίρι, για διάστημα ενός μήνα, 12 άτομα ως εργατικό προσωπικό.
Όπως γίνεται γνωστό από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις:
- Μία/ένα(1) ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ/ΜΑΓΕΙΡΑ(ΔΕ)
- Μία/ένα(1) ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΑ/ΣΣΑ/(YE)
- Ενός(1) ΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΣΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣWC(ΥΕ)
- Δύο(2) ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ)
- Δύο(2) ΦΥΛΑΚΩΝ(ΥΕ)
- Δύο(2) ΛΑΤΖΕΡΩΝ/ΙΣΣΩΝ(ΥΕ)
- Μία(1) ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ/Α(ΥΕ)
- Ενός(1) ΙΑΤΡΟΥ(ΠΕ)
- Μία(1) ΝΟΣΟΚΟΜΑ(ΤΕ)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στα Γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας (Φαρσάλων & Δ. Τσάτσου 2 -2ος όροφος) από 21/06/2018 μέχρι 28/06/2018 ωράριο εργασίας δημοσίων υπηρεσιών αυτοπροσώπως και όχι ταχυδρομικά.