Προ των πυλών είναι το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους.

Σήμερα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που περιλαμβάνει τα προσόντα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης του νέου προσωπικού.

Αμέσως μετά ο ΟΑΕΔ θα δημοσιεύσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και φορέα.
Να σημειώσουμε ότι η αρχική κατανομή για τη Θεσσαλία ήταν 2.245 θέσεις.
Για κάθε ωφελούμενο, που θα τοποθετηθεί από τον επιβλέποντα φορέα το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί: α) σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και β) σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερα από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών.

Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

e-dimosio.gr