Οι δικαιούχοι απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη του 2019 δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για το τρέχον έτος αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Αναλυτικά:

"Λόγω της πανδημίας του Κορωναϊού και με αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες της Λάρισας, ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι απαλλαγών δημοτικών τελών στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαρισαίων, που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 905/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΕΠ1ΩΛΞ-ΗΑΤ) και είχαν τύχει απαλλαγής για το έτος 2019 θα την διατηρήσουν και για το έτος 2020, χωρίς υποβολή νέας αίτησης.

Αίτηση  για την απαλλαγή ή μείωση  δημοτικών τελών για το 2020 θα υποβάλλουν μόνο:

α) οι νέοι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών

β) όσοι έχουν αλλάξει διεύθυνση 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συνεχίζουν να υποβάλλονται στη ΔΕΥΑΛ."