Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαρτίου και από ώρα 9:00 μέχρι 15:00 θα γίνει διακοπή νερού λόγω εκτέλεσης έργων ύδρευσης στις παρακάτω οδούς:
•    Οικονόμου εξ Οικονόμων (από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Κολοκοτρώνη)
•    Κολοκοτρώνη (από Οικονόμου Εξ Οικονόμων μέχρι Μανδηλαρά)
•    Βουλγαροκτόνου (από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Κολοκοτρώνη)