Αύξηση 8,7% σημείωσαν οι συμβολαιογραφικές πράξεις το 2017, καθώς ανήλθαν σε 599.159 έναντι 551.076 το 2016.
Ωστόσο, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας, παρατηρείται πτώση εργασιών από 1.184.879 πράξεις το 2008 σε 599.159 πράξεις το 2017 (μείωση 49,4%).
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, στο Εφετείο Λάρισας, οι συμβολαιογραφικές πράξεις ανήλθαν 41.649.
Ως προς τα επιμέρους αντικείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, το 2017 καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, 4.704 αγοραπωλησίες ακινήτων, 2.659 διαθήκες, 99 πλειστηριασμοί, 1.602 δωρεές, 2.306 γονικές παροχές και 8.744 πληρεξούσια.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ετήσια έρευνα που διενεργεί η ΕΛΣΤΑΤ μέσω της συμπλήρωσης στατιστικού πίνακα από το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώρας με τη συνεργασία των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κάλυψη της έρευνας ανέρχεται σε 97%.

Τ.Π.