Αυξάνονται από την Δευτέρα 1η Ιανουαρίου 2018 οι τιμές των διοδίων στους σταθμούς που διαχειρίζεται η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., στο πλαίσιο της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Οι τιμές στα διόδια Μοσχοχωρίου θα διαμορφωθούν ανά κατηγορία οχημάτων ως εξής:
Α΄κατηγορία από 2,70 σε 2,80
Β’ κατηγορία από 3,90 σε 4,00
Γ΄ κατηγορία από 9,80 σε 9,90
Δ΄ κατηγορία από 13,70 σε 13,80
Στα διόδια της Πελασγίας οι αυξήσεις αφορούν τα οχήματα της Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε 8,60 (από 8,50) και 12,00 (από 11,90) αντίστοιχα.

 

 

Τιμές Διοδίων από  01.01.2018 – 00:01 π.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πελασγία

Πλευρικοί

Γλύφας

 Μοσχοχώρι

 Πλευρικοί Γυρτώνης

 Πλευρικός Μακρυχωρίου

(Θ)

 Μακρυχώρι

Πλευρικοί

Ευαγγελισμού

 Πυργετός

Πλευρικοί Πλαταμώνα

 Λεπτοκαρυά

 Πλευρικοί Λεπτοκαρυάς

 Κλειδί

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πληρωμή με μετρητά

(1)

Ηλεκτρονική
Πληρωμήμέσω υπηρεσίας eway

Πληρωμή με μετρητά

(1)

Ηλεκτρονική
Πληρωμήμέσω υπηρεσίας eway

Πληρωμή με μετρητά

(1)

Ηλεκτρονική
Πληρωμήμέσω υπηρεσίας eway

 Ενιαίο

τέλος 

 Ενιαίο

τέλος 

 Ενιαίο

τέλος 

Ενιαίο

τέλος

Ενιαίο

τέλος

Ενιαίο

τέλος

 Ενιαίο

τέλος 

 Ενιαίο

τέλος 

 Ενιαίο

τέλος 

1

2,40

1,90

1,80

1,40

2,80

(2,70)

2,10

0,50

0,80

1,80

(1,70)

0,80

1,20

(1,10)

0,50

(0,40)

2,20

1,30

(1,20)

1,50

2

3,40

2,70

2,50

1,90

4,00

(3,90)

3,10

0,70

1,10

2,50

1,20

1,70

(1,60)

0,60

3,20

(3,10)

1,80

2,20

(2,10)

3

8,60

(8,50)

6,60

6,30

4,90

9,90

(9,80)

7,60

1,80

2,80

(2,70)

6,30

(6,20)

2,90

4,10

1,60

7,90

(7,80)

4,50

(4,40)

5,40

4

12,00

(11,90)

9,30

8,80

6,80

13,80

(13,70)

10,70

2,50

3,90

(3,80)

8,80

(8,70)

4,10

(4,00)

5,80

(5,70)

2,30

(2,20)

11,10

(10,90)

6,30

(6,20)

7,60

(7,50)

 (1)  Οι τιμές πληρωμής μετρητών ισχύουν και για τους συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών διοδίων των υπολοίπων διαλειτουργικών δικτύων – εκτός του δικτύου της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και της υπηρεσίας eway.
Οι τιμές διοδίων οι οποίες τροποποιούνται από 01.01.2018 απεικονίζονται με κόκκινο. Οι τιμές μέσα στην παρένθεση – κάτω από τις κόκκινες – απεικονίζουν τις σημερινές τιμές.
Όλες οι υπόλοιπες τιμές παραμένουν ίδιες.