Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών ανακοινώnει την έναρξη συγκομιδής Βιομηχανικής Τομάτας.

Ως συνέχεια της περσινής επιτυχημένης χρονιάς γνωστοποιεί την υπογραφή σύμβασης-παράδοσης με τα εξής εργοστάσια: Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ A.B.E.K .,ΚΩΠΑΙΣ Α.Ε., DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.,DAMAVAND Α.Ε., ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. , AGROFARM S.A. .