Στην αποβολή του φροντιστηρίου «ΠΡΟΤΥΠΟ» προχώρησε με ομόφωνη απόφαση η Ένωση Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας. Στην ανακοίνωση της Ένωσης επισημαίνονται τα εξής:

«Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την αποβολή από την Ένωση των ιδιοκτητών των φροντιστηρίων «ΠΡΟΤΥΠΟ», λόγω ενεργειών που αντίκεινται στους καταστατικούς σκοπούς και αρχές που διέπουν την Ένωση».