Αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κων/νος Κούμας» για το κοινό, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά το χρονικό διάστημα: 12/03/2020 έως και 24/03/2020, σύμφωνα με το ΦΕΚ 783τ.Β/10-03-2020.