Οσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών καθώς και πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.4264/2014 πρέπει να τις ανανεώσουν μέχρι  15-01-2019 (Ν.4541/2018 και 4582/2018).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν΄ απευθύνονται στο τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οδό Αθανασίου Διάκου αρ.5 και στο τηλέφωνο 2410-531327.