Με 54 υπαλλήλους ενισχύεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λάρισας.
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις, για προσωπικό των ειδικοτήτων:
    ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (18 θέσεις)
    ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών (7 θέσεις)
    ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων (1 θέση)
    ΔΕ Οδηγών φορτηγών Γ' (C) Κατηγορίας (5 θέσεις)
    ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (2 θέσεις)
    ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων (1 θέση)
    ΔΕ Ηλεκτρολόγων - συντηρητών (7 θέσεις)
    ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (4 θέσεις)
    ΔΕ Καταμετρητών (1 θέση)
    ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1 θέση)
    ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών (1 θέση)
    ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων (6 θέσεις)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση της υπηρεσίας.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
Κατεβάστε το έντυπο υποβολής (ΣΟΧ6) κλικάροντας ΕΔΩ.

workenter.gr