Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την Δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ.
Για τους δήμους της Λάρισας επιλέχτηκαν συνολικά τρία έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.522.553 ευρώ. Αναλυτικά:
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών – εσωτερικών υδραγωγείων των Δ.Ε. Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων (ΔΕΥΑ Λαρισαίων) με προϋπολογισμό 1.426.000 ευρώ.
- Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου –Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών (Περιφέρεια Θεσσαλίας) με προϋπολογισμό 1.767.768,80 ευρώ.
- Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών (Δήμος Τεμπών) με προϋπολογισμό 1.328.785,24 ευρώ.
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.
Πρόσφατα, ο  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέκρινε την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος κατά 58 εκατ. ευρώ.
Με την αύξηση αυτή, η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανήλθε στα 88.6 εκατ. ευρώ και ικανοποιεί το σύνολο των ώριμων προτάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και  ΟΤΑ Α΄ βαθμού.