Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευτύχιου Φυτράκη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αποφασίζεται η κατανομή 5.864 συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης.
Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούσαν μετατάξεις προσωπικού.
Για το σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας η απόφαση προβλέπει την προκήρυξη 280 θέσεων, με έμφαση στο προσωπικό φύλαξης και στους εξωτερικούς φρουρούς.
Αναλυτικά:
Λάρισας
Τακτικές θέσεις μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
- Επτά (7) κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων
- Τρεις (3) κλάδου ΠΕ Ιατρών
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων
- Δύο (2) κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
- Μία (1) κλάδου ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Δύο (2) κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
- Τρεις (3) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας
- Έξι (6) κλάδου ΤΕ Υγείας Πρόνοιας, ειδικότητας Νοσηλευτικής
- Μία (1) κλάδου ΤΕ Μηχανικών
- Μία (1) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
- Επτά (7) κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
- Έξι (6) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
- Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Φύλαξης
- Εκατόν δέκα οκτώ (118) κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
- Μία (1) κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
- Μία (1) κλάδου ΔΕ Τεχνικού