Στο πλαίσιο των προσκλήσεων των προγραμμάτων «ΦιλόΔημος Ι» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών ο υπουργός, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη συνολικού ποσού ύψους 5.520.370,39 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 805.802,39 ευρώ.
Στο Δήμο Λαρισαίων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 270.000 ευρώ και η συμμετοχή του δήμου στο ποσό των 77.200 ευρώ.