Ο δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από τις 23-12-2017 και λήγει στις 2-1-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ