Συνολικά 200 παιδιά θα παρακολουθήσουν φέτος, χωρίς να πληρώσουν, μαθήματα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών στη Λάρισα στο πλαίσιο της δράσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Η υποβολή των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη με τα εισοδηματικά κριτήρια να μην είναι αυστηρά αλλά να λαμβάνοντα υπόψη συνολικά τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες κάθε οικογένειας.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους μαθητές της β’ και γ’ λυκείου που προετοιμάζονται για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1. Οικονομικά κριτήρια – το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα των οικογενειών να μην υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ.
2. Κοινωνικά κριτήρια – θα δοθεί προτεραιότητα σε μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους , γονείς με αναπηρία και οικογένειες που στηρίζονται από το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, μετά από διερεύνηση και εκτίμηση κοινωνικού λειτουργού.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) .
2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος έτους 2017.
3. Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2017.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει η υπηρεσία ότι θεωρείται απαραίτητο (διαζύγιο, γνωμάτευση αναπηρίας αρμόδιας επιτροπής, συμβόλαιο ενοικίου, κάρτα ανεργίας κ.α.)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων στην διεύθυνση Ρούσβελτ και Οικονόμου Εξ Οικονόμων 8Α 3ος όροφος, μέχρι τις 20/9/2018, τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως τις 13:00.
Πληροφορίες, Υπεύθυνοι υπάλληλοι : Δαλακώνη Κερασία, Νημά Βάσια τηλ. 2410-680243, 2410680242.