Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 35.185.002 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως 2η, 3η και 4η τακτική επιχορήγηση σε όλους τους δήμους της χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Στους δήμους του νομού Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 999.914 ευρώ. 
Αναλυτικά: Αγιάς 62.475 ευρώ, Ελασσόνας 225.075 ευρώ, Κιλελέρ 92.437,50 ευρώ, Λαρισαίων 383.797,50 ευρώ, Τεμπών 67.545 ευρώ, Τυρνάβου 84.540 ευρώ, Φαρσάλων 84.045 ευρώ.