Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0,79, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση των εργαστηρίων επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0,73. Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας  ισούται με 0,69, στα Τρίκαλα με 0,75 και στην Καρδίτσα με 0,72.

Στη Λάρισα τα κρούσματα είναι από 16 Νοεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου 1.462, ενώ το οκτάμηνο από 14 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου ήταν 2.979 (γενικό σύνολο 4.441).

Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι και αυτή που δείχνει ταδεδομένα.

Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19).

Για τις επιδημικές καμπύλες και τους χάρτες χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα έως 28 Νοεμβρίου, για τον αριθμό αναπαραγωγής R δεδομένα έως 27 Νοεμβρίου.

Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου και από 16 έως 29 Νοεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα.

Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.