Ένα έργο που ξεκίνησε ο πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Μελίας του Δήμου Κιλελέρ, Αχιλλεύς Χονδρονάσιος ολοκλήρωσε ο δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος.

Πρόκειται για τη βρύση  στο κέντρο του χωριού η οποία αποτελεί κόσμημα της περιοχής και δροσίζει με καθαρό νερό τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μελίας.

Τη βρύση, με το Θανάση Νασιακόπουλο, επισκέφθηκαν οι αντιδήμαρχοι Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και Αλέξανδρος Χονδρονάσιος.