Στην πρόσληψη καθηγητών μουσικής προχωρά η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια.

Θα καλυφθούν 17 θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), διάρκειας 9 μηνών.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Προπαιδεία-Προωδειακή (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κιθάρα Κλασική-Ηλεκτρική (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλαρινέτο (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κιθάρα Κλασική-Ακουστική (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ανώτερα Θεωρητικά-Αρμονία-Αντίστιξη-Φυγή (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Φλάουτο (2)

-Τ.Ε.  Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Βιολί (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Βυζαντινής Ανωτέρων Θεωρητικών (1)

-Τ.Ε.  Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, Ανωτέρα Υποχρεωτικά Θεωρητικά (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ντραμς και Ευρωπαϊκά Κρουστά (1)

-Τ.Ε.  Καθηγητών Μουσικής, Τραγούδι, Προπαιδεία-Προωδειακή, Αρμόνιο (1)

-Τ.Ε.  Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο & Συνοδεία (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής,  Σαξόφωνο (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Βιολοντσέλο (1)

-Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Μπουζούκι (1)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41500, Νίκαια Λάρισας, υπόψιν κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2413-507215).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 29 Αυγούστου 2019 έως 09 Σεπτεμβρίου 2019.