Ο Δήμος Κιλελέρ παρέλαβε έναν ολοκαίνουργιο Εκσκαφέα - Φορτωτή JCB 3CX ECO Contractor, μετά από δημόσιο διαγωνισμό και με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος “Φιλοδήμος” του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Χρήστος Χατζούλης δήλωσε κατά τη διάρκεια της παραλαβής του εκσκαφέα - φορτωτή ότι «θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα καθημερινών αναγκών του Δήμου,  της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου και Καθαριότητας.
Το νέο μηχάνημα θα προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάνοιξη χανδάκων, στη διαμόρφωση ερεισμάτων, στην αποσυμφόρηση μικρών ρεμάτων, στην εκσκαφή για φύτευση δέντρων, στη συλλογή και απομάκρυνση μπάζων και πληθώρα άλλων μικροεργασιών όπου χρειάζεται αμεσότητα και ευελιξία.
Με τον εκσκαφέα – φορτωτή είναι σίγουρο ότι θα διευκολυνθεί η ανακούφιση πληττόμενων περιοχών σε περιπτώσεις πλημμύρας ή διαρροών, θα γίνεται ευχερέστερα η μεταφορά και απομάκρυνση αδρανών - φερτών υλικών αλλά και φυτικής γης, όπου αυτό χρειάζεται.
Η συνεργασία του Δήμου Κιλελέρ με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι άριστη και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ύστερα από ταχείες και στοχευμένες ενέργειες και προτάσεις έχουμε εισπράξει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, περίπου 25.000.000 από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα προγράμματα, το οποίο διατίθενται και για τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Κιλελέρ επ’ ωφελεία των πολιτών του».