Ολοκληρώθηκε το έργο της αντικατάστασης του συνόλου των αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού των Άνω Βουναίνων του Δήμου Κιλελέρ συνολικού μήκους 2.570 μέτρων που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΕΥΑ Κιλελέρ. 

Οι νέοι αγωγοί αντικατέστησαν τους  παλαιούς που ήταν κατασκευασμένοι από αμιαντοτσιμέντο. Οι παλαιοί αμιαντοσωλήνες είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση συχνών διαρροών με ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του δικτύου και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Ο οικισμός υδρεύεται από τη δεξαμενή που τροφοδοτεί και τον οικισμό των Κάτω Βουναίνων. Το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού τροφοδοτείται στην είσοδο του από αγωγό που κινείται παράλληλα με τον δρόμο που συνδέει τα Κάτω με τα Άνω Βούναινα. 

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε 170.675,37 €. 

Το έργο είχε την ευκαιρία να επιθεωρήσει κλιμάκιο του Δήμου Κιλελέρ αποτελούμενο από τους αντιδημάρχους ΔΕ Νίκαιας – Κραννώνα και Τεχνικών Έργων Αχιλλέα Χατζούλη και Αλέκο Χονδρονάσιο, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Αχιλλέα Βαρδακοούλη, τον δημοτικό σύμβουλο Σωτήρη Νταφόπουλο και τον πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βουναίνων Ιωακείμ Χατζηλιάδη ο οποίος εξέφρασε, εκφράζοντας τους κατοίκους των Βουναίνων, την ικανοποίησή του για την περάτωση του έργου που έδωσε οριστική λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού. Ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος και την προηγούμενη κοινοτική αρχή για την ανάδειξη του προβλήματος της ύδρευσης και τις προσπάθειες που έκανε για την επίλυσή του.