Λήγει στις 30 του μηνός το μέτρο της ρύθμισης των οφειλών στο Δήμο Κιλελέρ. Ενόψει της λήξης της προθεσμίας ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος απευθύνεται στους δημότες του και τους καλεί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Συγεκριμένα αναφέρει:
«….. θέλω να ενημερώσω τους συνδημότες μας ότι ο Δήμος Κιλελέρ προέβη στην άμεση αξιοποίηση του ψηφισθέντος Νόμου 4483/2017, στον οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, διάταξη, το άρθρο 52, για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι πολίτες του Δήμου μας μπορούν να κάνουν χρήση του ευνοϊκού μέτρου έως την 30η Νοεμβρίου 2017.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι ιδιαίτερα επωφελής αφού περιλαμβάνει οφειλές προς τον Δήμο Κιλελέρ από οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή: τέλη, πρόστιμα, φόροι, πρόστιμα Κ.Ο.Κ., εισφορές, ενοίκιο χωραφιών κ.λπ.
Προβλέπει την εξόφληση των οφειλών μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων, πλήρως ή κατά ποσοστό, αναλόγως του αριθμού των δόσεων, με ελάχιστο ποσό δόσης 20 ευρώ.
Παρέχει την ευκαιρία στους οφειλέτες με τη ρύθμιση των οφειλών τους να αποκτήσουν υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δημοτική ενημερότητα, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα δέσμευσης του Α.Φ.Μ., αδειοδοτήσεων πάσης φύσεως, επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) κ.λπ.
Παρέχει επίσης τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που είναι σε ισχύ να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τις οφειλές τους, εφόσον κρίνουν συμφερότερη τη νέα ρύθμιση.
Η ευνοϊκή ρύθμιση έχει ήδη ανακουφίσει οικονομικά έναν μεγάλο αριθμό συνδημοτών μας, οι οποίοι αξιοποίησαν τις ευεργετικές διατάξεις του συγκεκριμένου μέτρου, απαλλάσσοντάς τους από χρόνιες και παλιές οφειλές. Ταυτόχρονα βελτίωσε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση του Δήμου, απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη επιχειρησιακή του ικανότητα, γεγονός που αναμφισβήτητα καρπώνεται πάλι ο πολίτης – κάτοικος του Δήμου Κιλελέρ. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψουμε στους δημότες το θετικό αποτέλεσμα με την αύξηση της ρευστότητας, μέσω της απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων και των δράσεών μας, καθώς επίσης και μέσω της παροχής των πολυποίκιλων υπηρεσιών προς αυτούς.
Καλώ όλους τους πολίτες, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2017, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, να ενημερωθούν με ένα απλό τηλεφώνημα (2413507236 -220) ή κατ’ ιδίαν προσέλευση στην αρμόδια ταμειακή υπηρεσίαγια την ύπαρξη ή μη τυχόν οφειλών τους και να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της συγκεκριμένης διάταξης.