Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ διοργανώνει εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με θέμα: “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Αναζήτησης Εργασίας και Τεχνικών Πλοήγησης στην Αγορά  Εργασίας”.
Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2019 και ώρες 10:00-13:00 στον χώρο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου στο Αρμένιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:
διά ζώσης ή τηλεφωνικά στο Κέντρο Κοινότητας Κιλελέρ
Δημοκρατίας & Σολωμού , Πλατύκαμπος τηλ: 2410 971675