Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας - ΑΑΕ Ο.Τ.Α. ( «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. ) στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020,  διοργανώνει με τον Δήμο Κιλελέρ  ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 26/06/2019 και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Νίκαια).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.