Νέο πακέτο προσλήψεων σε 28 δήμους όλης της χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, με προκηρύξεις που θα εκδώσουν οι δήμοι θα συνάψουν 562 συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
Ειδικότερα για το νομό Λάρισας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Κιλελέρ θα καλυφθούν συνολικά 15 θέσεις.
Οι προσλήψεις θα γίνουν ώστε οι δήμοι να καλύψουν ανάγκες των ΝΠΙΔ σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ή έως εννέα (9) μήνες, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους Οι συμβάσεις αυτές εγκρίθηκαν μετά από τις εισηγητικές Εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανοποίηση των αιτημάτων.