Τρεις κηδείες σήμερα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Γεώργιο Κραχτόπουλο ετών 85

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

2.Βασιλική Μελισσού ετών 81

Ώρα 12:00 μ. Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Σκήτη Αγιάς

3.Μαρία Γερομίχαλου ετών 61

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)