Πέντε κηδείες σήμερα Παρασκευή 2 Αυγούστου στο νομό Λάρισας.

1. Αστέριος Μπακαβός  ετών 80

Ωρα 5 μ.μ. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στη Ραψάνη

2. Ευαγγελία Οικονόμου – Τοπαλίδου ετών 82

Ωρα 6 μ.μ. Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

3. Ειρήνη Πάντου ετών 78

Ωρα 10.30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δαμασίου

4. Αναστάσιος Καϊσης ετών 71

Ωρα 11.30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

5. Αθανάσιος Καλαμπούκας ετών 100

Ωρα 11.30 π.μ. Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας